TUYỂN SINH THẠC SĨ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chiều 23/5 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sau khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quố...

Bộ Xây dựng Ngày 06/04/2020, đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2020/BXD. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn có các mục sau: Quy định c...

(Tạp chí KTVN 223) – Thời gian qua, công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Xây dựng, bao gồm cả lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị. Xu thế mới, các công nghệ mới trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến ...

 
0977967869
 
0975021111