Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 5 năm 2020

14/05/2020
Vũ Hiếu
0

Thông báo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 5 năm 2020 của cá nhân như sau:

I. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 /5/2020.

II. Địa điểm: Tại phòng máy của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Nghĩa vụ của thí sinh đến dự thi:

1. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu trước khi vào phòng thi.

2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 450.000 đồng/lượt sát hạch.

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế thi được dán ngoài cửa phòng thi.

IV. Mã số dự sát hạch, hình thức thi sát hạch và kết quả thi sát hạch:

1. Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trước khi vào phòng thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

2. Hình thức thi sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật cụ thể như sau: đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là thông báo lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

 
0977967869
 
0975021111