Sở xây dựng Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 02 năm 2020 của cá nhân.

25/02/2020
Vũ Hiếu
0

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 02 năm 2020 của cá nhân. Danh sách dự thi xem chi tiết tại file đính kèm

 

I. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2020.

II. Địa điểm: Tại phòng máy của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần:

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và hướng dẫn tổ chức thi sát hạch;

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo;

3. Bộ phận sát hạch của Sở Xây dựng: tổ chức thi, hướng dẫn thí sinh thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế;

4. Thí sinh dự thi sát hạch: có danh sách kèm theo.

IV. Nghĩa vụ của thí sinh đến dự thi:

1. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu trước khi vào phòng thi.

2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 450.000 đồng/lượt sát hạch.

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế thi được dán ngoài cửa phòng thi.

V. Mã số dự sát hạch, hình thức thi sát hạch và kết quả thi sát hạch:

1. Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

2. Hình thức thi sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật.

- Trường hợp cá nhân được xét cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề:  đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ: đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là thông báo lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 02 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 
0977967869
 
0975021111