SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD CHO CÁ NHÂN NGÀY 18 VÀ 19.6.2020

19/06/2020
Vũ Hiếu
0

Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng, THÔNG BÁO Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ Câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau: 1. Đối tượng tham dự sát hạch: Các cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014. 2. Đăng ký tham dự sát hạch: - Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định 100/2018/NĐ-CP đến Sở Xây dựng Hải Dương; - Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định 59/2015/NĐ-CP); 
          Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng Sở Xây dựng, số 05 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương.  3.Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:  - Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm;  - Đề sát hạch bao gồm 25 câu hỏi, trong đó 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề; - Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. - Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn. - Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ:  cchnxaydung.gov.vn (hướng dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). 4. Địa điểm, thời gian và chi phí sát hạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: a) Địa điểm sát hạch: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương     (210 đường Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương) b) Thời gian sát hạch: Thời gian tổ chức sát hạch : ngày 10/10/2019 -  Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; -  Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. c) Chi phí sát hạch:         Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch là: 450.000 đồng/lượt sát hạch. d) Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC): Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: - Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ; - Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu. 
 
 
đ) Hình thức nộp chi phí, lệ phí: - Các cá nhân đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề nộp chi phí sát hạch bằng tiền mặt tại Bộ phận kế toán, thủ quỹ-Sở Xây dựng, số 5 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hải Dương. - Các cá nhân sau khi sát hạch đạt yêu cầu làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ và nộp lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương e) Lưu ý: - Kỳ sát hạch nêu trên được áp dụng đối với các cá nhân có đơn đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí trước ngày 06/10/2019 (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp). - Trước thời gian tổ chức sát hạch 03 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Website Sở Xây dựng Hải Dương(http://soxaydung.haiduong.gov

Hình thức đăng ký linh hoạt:

  • Qua Hotline: Mrs Hương: 0977 967 869; 0975 02 1111
  • Trực tiếp tại trụ sở Nhà A Số 301- Nguyễn Trãi - Thanh Xuân-
  • TP.Hà Nội
  • Qua Email: hocvienxaydung.edu@gmail.com tại Website: hocvienxaydung.edu.vn

 

 

 
0977967869
 
0975021111