LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

19/11/2019
Vũ Hiếu
0
  1.  BỘ XÂY DỰNG
  2. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
  3.  
 
  1. THÔNG BÁO MỞ LỚP
  2. Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
  3.  

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

I. CÁC KHÓA ĐTBD CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KHỐI DOANH NGHIỆP

1Lớp Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A Số 301 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 800.000đ/học viên (Học trong 04 buổi)

2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A Số 301 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.000.000đ/học viên (Học trong 05 buổi)

3. Lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh và Thi cấp chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu châu âu.

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A Số 301 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

Kinh phí khóa học: 2.000.000đ/học viên

II. CÁC KHÓA ĐTBD ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 301  đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học:

 + Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

 + Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

 + Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

2. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 301  Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khóa học: 1.450.000đ/học viên (Học trong 08 buổi)

3. Lớp Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 30  Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.350.000đ/học viên (Học trong 08 buổi) 

4. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 30 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ (Học trong 10 buổi)

5Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 30 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

6Lớp Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Nhà A số 30 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

- Kinh phí khoá học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

1- Tên lớp: Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

2- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị  Nhà A số 301  đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học:

+ Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

+ Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên (Học trong 06 buổi)

+ Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên (Học trong 10 buổi)

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

- Địa chỉ: Nhà A Số 301- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội

- Hotline : 0975 02 1111; 0977967869  ( Ms. Hương)

- Tel: 024 226 23 5555 - Fax: 024 226 23 5555

- website: hocvienxaydung.edu.vn

- Email: hocvienxaydung.edu@gmail.com

Viết bình luận của bạn:
 
0977967869
 
0975021111