Lịch khai giảng Địa điểm Ngày khai giảng Học phí
KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

1.700.000 Đ/HV

KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15 Hàng tháng
Khóa 2: 23 Hàng tháng

Đà Nẵng 

1.400.000 Đ/HV
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG     1.500.000 Đ/HV

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2019
Khóa 2: 23/12/2019

Đà Nẵng (18/12/2019)

1.000.000 Đ/HV
KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2019
Khóa 2: 23/12/2019

Đà Nẵng (18/12/2019)

1.000.000 Đ/HV
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 11/12/2019
Khóa 2: 25/12/2019

Đà Nẵng (18/12/2019)

800.000 Đ/HV

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015
Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

1.100.000 Đ/HV

KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 11/12/2015
Khóa 2: 25/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2019)

1.100.000 Đ/HV

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

(THỢ HÀN; THỢ COTFA; THỢ CƠ KHÍ; ĐIỆN)

(VẬN HÀNH MÁY CƠ GIỚI; MÁY CẦU; XÚC;...

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 10/12/2019
Khóa 2: 29/12/2019

Đà Nẵng (22/12/2019)

1.300.000 Đ/HV
KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CAO TẦNG VÀ CHUNG CƯ

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 10/12/2019
Khóa 2: 29/12/2019

Đà Nẵng (22/12/2019)

2.500.000 Đ/HV

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 10/12/2019
Khóa 2: 29/12/2019

Đà Nẵng (22/12/2019)

1.800.000 Đ/HV

 

 
0977967869
 
0975021111