Lịch khai giảng

Địa điểm Ngày khai giảng Học phí

KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015

Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

 

1.700.000 Đ/HV

 

KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015
Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

1.400.000 Đ/HV

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 11/12/2015
Khóa 2: 25/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

1.500.000 Đ/HV

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015
Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

1.000.000 Đ/HV

KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015
Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

1.000.000 Đ/HV

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 11/12/2015
Khóa 2: 25/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

800.000 Đ/HV

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN

TP. Hà Nội (Học tối)

TP. Hồ Chí Minh (Học tối)

TP. Đà Nẵng (Học ngày)

Khóa 1: 15/12/2015
Khóa 2: 23/12/2015

Đà Nẵng (18/12/2015)

 

1.100.000 Đ/HV

Xem tất cả

            

 
0977967869
 
0975021111