Hành nghề khảo sát

17/11/2015
Vũ Hiếu
0

Để giảm chi phí và đảo bảo tiến độ thi công của Dự án thì các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng...

Điều kiện để được cấp Chứng chỉ Hành nghề khảo sát công trình
            

 

 

Căn cứ theo Luật xây dựng Chương IV – Mục 1 – Khảo sát xây dựng

Điều 47. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế;

2. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;

3. Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

4. Đối với khảo sát địa chất công trình, ngoài các yêu cầu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;

5. Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

6. Người phụ trách chủ trì khảo sát phải có Chứng chỉ hành nghề khảo sát phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Điều 48. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

1. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát;

b) Phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát;

c) Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

2. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung báo cáo khảo sát xây dựng.

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

 • 2 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
 • 2 Chứng minh thư - (công chứng)
 • 3 ảnh ( 3*4 )

Yêu cầu : 

 • 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp ĐH);
 • Có bằng đại học và 05 năm kinh nghiệm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ( số năm kinh nghiệm tính từ ngày, tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ)
 • VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  - Địa chỉ: Nhà A Số 301- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội

  - Hotline : 0975 02 1111; 0977967869  ( Ms. Hương)

  - Tel: 024 226 23 5555 - Fax: 024 226 23 5555

  - website: hocvienxaydung.edu.vn

  - Email: hocvienxaydung.edu@gmail.com

 •  

 
0977967869
 
0975021111