Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình; chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

Hành nghề khảo sát

Để giảm chi phí và đảo bảo tiến độ thi công của Dự án thì các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công...

Hành nghề định giá xây dựng

Nghị định 112/2009/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều kiện năng lực; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thanh...

Hành nghề thiết kế, quy hoạch

Theo nội dung củ Thông tư 12/2009/TT-BXD, Cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng: Hành kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo lĩnh vưc phù hợp với chuyên nghành đào tạo. Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm...

Hành nghề giám sát thi công

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 12/2009/TT- BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi...

 

 
0977967869
 
0975021111