DỊCH VỤ TƯ VẤN

Vũ Hiếu
17/11/2015
0 bình luận

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 12/2009/TT- BXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề g...

Vũ Hiếu
17/11/2015
0 bình luận

Theo nội dung củ Thông tư 12/2009/TT-BXD, Cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng: Hành kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo lĩnh vưc phù hợp với ch...

Vũ Hiếu
17/11/2015
0 bình luận

Nghị định 112/2009/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều kiện năng lực; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà...

 
0977967869
 
0975021111