ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

Thuê đơn vị thầu làm bên mời thầu Điều 4 Luật Đấu thầu quy định Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa...

Ngày 18/9/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã có buổi làm việc với các đơn vị sự nghiệp khối y tế trực thuộc Bộ Xây dựng về tình hình hoạt động và công tác đầu tư của các đơn vị này. Cùng tham dự cuộc họp có đại di...

Thực hiện nhiệm vụ được giao, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương Ngày 22/06/2020, tại hội trường Nhà máy điện Vũng Áng 1,‐ Địa điểm: Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh , tỉnh Hà Tĩnh Viện đào tạo và Phát triển giáo dục - HEDU tổ chức khóa học ngh...

 
0977967869
 
0975021111