Học viện xây dựng - Học Viện Xây Dựng

Hành nghề giám sát thi công

17/11/2015

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 12/2009/TT- BXD về ...

Hành nghề thiết kế, quy hoạch

17/11/2015
Theo nội dung củ Thông tư 12/2009/TT-BXD, Cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng: Hành kiến trúc sư, kỹ sư hoạ...

Hành nghề định giá xây dựng

17/11/2015
Nghị định 112/2009/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư; dự toán xâ...

Chiều 23/5 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

02/06/2020

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chiều 23/5 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sau khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ s...

Ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

12/05/2020
Bộ Xây dựng Ngày 06/04/2020, đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An ...

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong kiến trúc và quy hoạch đô thị

12/12/2015
(Tạp chí KTVN 223) – Thời gian qua, công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Xây dựng, ...

Hành nghề giám sát thi công

17/11/2015

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 12/2009/TT- BXD về ...

Hành nghề thiết kế, quy hoạch

17/11/2015
Theo nội dung củ Thông tư 12/2009/TT-BXD, Cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng: Hành kiến trúc sư, kỹ sư hoạ...

Hành nghề định giá xây dựng

17/11/2015
Nghị định 112/2009/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư; dự toán xâ...

Hành nghề khảo sát

17/11/2015
Để giảm chi phí và đảo bảo tiến độ thi công của Dự án thì các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ ...
 
0977967869
 
0975021111